PRIVACY-Beleid ----- DISCLAIMER

Aansprakelijkheid

Dentline B.V. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de werking van

www.dentline.nl

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische werking van deze sites kunnen in geen geval aanleiding geven tot

enige financiŽle compensatie.

 Het is mogelijk dat op bovenvernoemde sites een link wordt gemaakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn

voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief en Dentline B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of

het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

 Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht,

zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beÔnvloeden.

Het gebruik van een van bovenstaande websites betekent dat de bezoeker ervan zich stilzwijgend akkoord verklaart met

onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Privacyregeling

Inzamelen van informatie bij registratie

Dentline B.V. verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op de diverse bovenstaande websites.

Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie kan door Dentline B.V. gebruikt worden om informatie door te spelen

aan de gebruikers van de diverse websites. Dentline B.V. verbindt zich ertoe om de verzamelde informatie niet door te geven

aan een derde partij.

Inzamelen van informatie bij gebruik van bepaalde diensten

Dentline B.V. bewaart ook informatie in haar databanken die noodzakelijk is om bepaalde diensten aan te bieden. Deze

informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen. Verder kan deze informatie gebruikt worden om via

analyses de dienstverlening verder te verbeteren.

Inzamelen van informatie in log-files

Tenslotte wordt er informatie verzameld in log-files. Dentline B.V. kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden

zoals trafiek- en profielanalyse en op die manier het dienstenaanbod van de voornoemde websites nog beter af te stemmen op de

noden van de gebruikers.

Recht op inzage en correctie

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan mits

gedagtekend en ondertekend verzoek.

Gebruik van cookies

De voornoemde websites maken gebruik van 'cookies', kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker

weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door

gebruikers; u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw

browser, kunnen wij u geen correcte werking van de websites garanderen.

Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling

Dentline B.V. behoudt zich het recht voor deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan

op de hoogte stelt via e-mail.